Posts Tagged 'Yerel yönetim'

Fransa’da Ademi Merkezileşmenin Beklenmeyen Bir Sonucu: Feodalleşme

Thierry Coudert, La Republique féodale. Ces nouveaux princes qui nous gouvernent…, (Feodal Cumhuriyet, Bizi Yöneten Şu Yeni Prensler …) Editions de la Table Ronde, Paris, 1991. 204 s.) [Bu yazı  Amme İdaresi Dergisi‘nin Aralık 1991 tarihli (C.24, S. 4) sayısında yayınlanmıştır]   Giriş 1982 yılında Fransa’da başlatılan geniş çaplı yönetsel değişiklikler, merkezi üniter devlet sisteminin

/ No comments

Fransa’da Ademi Merkezileşmenin Beklenmeyen Bir Sonucu: Feodalleşme

Thierry Coudert, La Republique féodale. Ces nouveaux princes qui nous gouvernent…, (Feodal Cumhuriyet, Bizi Yöneten Şu Yeni Prensler …) Editions de la Table Ronde, Paris, 1991. 204 s.) [Bu yazı  Amme İdaresi Dergisi‘nin Aralık 1991 tarihli (C.24, S. 4) sayısında yayınlanmıştır]   Giriş 1982 yılında Fransa’da başlatılan geniş çaplı yönetsel değişiklikler, merkezi üniter devlet sisteminin

/ No comments