Özgeçmiş

 

Ereğli 2006 (1)

1943 yılında Üsküdar’da doğdu. Babası, Gümülcineli Mehmet Halit Bozkurt (1900-1971), Annesi Dedeağaçlı Hacı Saffet Bey’in kızı Saime Bozkurt’tur. (1910-1978)

Öğrenimine 1950 yılında, Galatasaray İlkokulu’nda yatılı öğrenci olarak başladı.  Galatasaray Lisesi’ni 1963 yılında bitirdi. 1967 yılında Paris Üniversitesi’nde (Sorbonne) Faculté des lettres et sciences humaines’den mezun oldu.

Akademik mesleğe 1968 yılında, Erzurum’da, Atatürk Üniversitesi’nde başladı. İstanbul Üniversitesi’nden Prof. Nurettin Şazi Kösemihal’in denetiminde hazırladığı Ayrımsal Sosyoloji ve Toplumsal Yapı başlıklı teziyle 1971 yılında doktorasını Atatürk Üniversitesi’nde verdi. 1972 yılından sonra akademik mesleğini Ankara’da, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü’nde (TODAİE) sürdürdü. 1979 yılında Ankara Üniversitesi’nde Memurlar, Türkiye’de Kamu Bürokrasisinin Sosyolojik Görünümü başlıklı teziyle doçentliğe yükseldi. 1988 yılında Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsünde kamu yönetimi profesörlüğüne atandı. 1997-2010 yılları arasında Uluslararası Yönetim Bilimleri Enstitüsünde (International Institute of Administrative Sciences) çeşitli görevler aldı.

TODAİE’deki öğretim ve araştırma faaliyetinin yanı sıra,  Ankara’da Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi’nde, Eskişehir’de Anadolu Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde ve İstanbul’da Galatasaray Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi’nde dersler verdi.

Sosyoloji teorisi, yönetim sosyolojisi, sanat kurumları yönetimi ve Avrupa Birliği konularında çok sayıda kitap ve makalesi, ayrıca sosyoloji ve yönetim bilimi alanlarında, Georges Gurvitch, Michel Crozier, James G. March ve Herbert Simon’dan çevirileri vardır.

Ereğli 2006 (2)Akademik mesleğinin yanı sıra ve bir noktadan sonra giderek yoğunlaşan ve öne geçen biçimde coğrafya, doğabilim ve yolculuk yazınına yöneldi, Svalbard Adası ve onun kuzeyindeki adacıklardan, Magellan Boğazına ulaşan bir yay içinde uzak ve ıssız coğrafyalara deniz yoluyla uzun yolculuklar yaptı. Bunların bir bölümünü kitap ya da kısa yazılar biçiminde yayımladı. Bu alanın dışında da Jean Paul Kauffmann’ın Şaraba Kavuşma  (Kavaklıdere Kültür Yayınları) ve André Gide’in Chopin Üzerine Notlar  (Can yayınları) adlı eserlerini de Türkçe’ye aktardı.

1988 yılından bu yana Sevda-Cenap And Müzik Vakfı’nda (SCAMV) yönetim kurulu üyesi olarak görev yapıyor. Bu çerçevede başka görevlerin yanı sıra, 1999-2017 yılları arasında SCAMV’yi  Avrupa Festivaller Birliği’nde (EFA) temsil etti.  2010-2015 yılları arasında uluslararası MusMA (Music Masters on Air) projesinin  (www.musma.eu ;  www.andmuzikvakfi.com/musma/ ) Türkiye ayağını yürüttü.