Memurlar, Türkiye’de Kamu Bürokrasisinin Sosyolojik Görünümü

memurlarMemurlar, Türkiye’de Kamu Bürokrasisinin Sosyolojik Görünümü,  TODAİE yay. No. 187, Ankara 1980. 248 s.