Bizim Sınıf

bizim_sinif

Bizim sınıf 1950-1955, Galatasaray İlkokulu Anıları derleyen Ahmet Abut, editör Ömer Bozkurt, Galatasaray Eğitim Vakfı Yayını, İstanbul 2010. 156 s.