Kitap İncelemeleri

Doğal Şeçme Kuramına Doğru Denizlerde Beş Yıl

[ Bu yazı, Hürriyet Gösteri dergisinin Mart 2007 tarihli 288. sayfasında yayınlanmıştır s. 92–93] Alan Moorehead, Darwin ve Beagle serüveni, (Çev. Nermin Arık), 4. basım, TÜBİTAK, Popüler Bilim Kitapları, Ankara 2005. 10+238 s. + 48 s renkli levha. (Özgün yapıtın ilk yayınlanışı:1969; Türkçe çevirisinin ilk yayınlanışı 1996) Darwin ve Beagle Serüveni 19. yüzyılın ilk yarısında

/ No comments

Doğal Şeçme Kuramına Doğru Denizlerde Beş Yıl

[ Bu yazı, Hürriyet Gösteri dergisinin Mart 2007 tarihli 288. sayfasında yayınlanmıştır s. 92–93] Alan Moorehead, Darwin ve Beagle serüveni, (Çev. Nermin Arık), 4. basım, TÜBİTAK, Popüler Bilim Kitapları, Ankara 2005. 10+238 s. + 48 s renkli levha. (Özgün yapıtın ilk yayınlanışı:1969; Türkçe çevirisinin ilk yayınlanışı 1996) Darwin ve Beagle Serüveni 19. yüzyılın ilk yarısında

/ No comments

Sanat Ve Saray: Osmanlı İpek Dokumaları

[Bu yazı, Finansal Forum  gazetesinin 16-17 Şubat 2002 tarihli, Pazar ekinde yayımlanmıştır]   İpek, Osmanlı Dokuma Sanatı[1], göreni, eline alanı, inceleyeni, okuyanı etkileyen bir kitap. İlkin kitabın kendisi bir nesne olarak çok güzel. Ağır kağıda, in-quarto basılmış; yüzlerce renkli ve siyah beyaz fotoğraf içeriyor; özenle ciltlenmiş; al, altın ve kurşuni renklerde, çintemani desenli ve altınlı

/ No comments

Sanat Ve Saray: Osmanlı İpek Dokumaları

[Bu yazı, Finansal Forum  gazetesinin 16-17 Şubat 2002 tarihli, Pazar ekinde yayımlanmıştır]   İpek, Osmanlı Dokuma Sanatı[1], göreni, eline alanı, inceleyeni, okuyanı etkileyen bir kitap. İlkin kitabın kendisi bir nesne olarak çok güzel. Ağır kağıda, in-quarto basılmış; yüzlerce renkli ve siyah beyaz fotoğraf içeriyor; özenle ciltlenmiş; al, altın ve kurşuni renklerde, çintemani desenli ve altınlı

/ No comments

Kuzey Buzdenizi’nde Üç Tarihi Yolculuk

Prisonnier des glaces, Les expéditions de Willem Barentsz (1594-1597). Les relations de Gerrit de Veer établies et présentées par Xavier de Castro. Editions Chandeigne/Editions UNESCO, Paris, 1996. [Buzun Tutsakları, Willem Barentsz’in Keşif Seferleri. 1594-1597] [Bu yazı Finansal Forum Gazetesinin 25-26 Ocak 1997 günlü 30. sayısında, hafta sonu ilavesinde s. 6 da yayınlanmıştır] Willem Barentszoon, ya

/ No comments

Kuzey Buzdenizi’nde Üç Tarihi Yolculuk

Prisonnier des glaces, Les expéditions de Willem Barentsz (1594-1597). Les relations de Gerrit de Veer établies et présentées par Xavier de Castro. Editions Chandeigne/Editions UNESCO, Paris, 1996. [Buzun Tutsakları, Willem Barentsz’in Keşif Seferleri. 1594-1597] [Bu yazı Finansal Forum Gazetesinin 25-26 Ocak 1997 günlü 30. sayısında, hafta sonu ilavesinde s. 6 da yayınlanmıştır] Willem Barentszoon, ya

/ No comments

Fransa’da Ademi Merkezileşmenin Beklenmeyen Bir Sonucu: Feodalleşme

Thierry Coudert, La Republique féodale. Ces nouveaux princes qui nous gouvernent…, (Feodal Cumhuriyet, Bizi Yöneten Şu Yeni Prensler …) Editions de la Table Ronde, Paris, 1991. 204 s.) [Bu yazı  Amme İdaresi Dergisi‘nin Aralık 1991 tarihli (C.24, S. 4) sayısında yayınlanmıştır]   Giriş 1982 yılında Fransa’da başlatılan geniş çaplı yönetsel değişiklikler, merkezi üniter devlet sisteminin

/ No comments

Fransa’da Ademi Merkezileşmenin Beklenmeyen Bir Sonucu: Feodalleşme

Thierry Coudert, La Republique féodale. Ces nouveaux princes qui nous gouvernent…, (Feodal Cumhuriyet, Bizi Yöneten Şu Yeni Prensler …) Editions de la Table Ronde, Paris, 1991. 204 s.) [Bu yazı  Amme İdaresi Dergisi‘nin Aralık 1991 tarihli (C.24, S. 4) sayısında yayınlanmıştır]   Giriş 1982 yılında Fransa’da başlatılan geniş çaplı yönetsel değişiklikler, merkezi üniter devlet sisteminin

/ No comments