Ücra Adalar Atlası

 

Judith Schalansky, Ücra Adalar Atlası, (Çev. Ömer Bozkurt) Kırmızı Kedi Yayınevi, İstanbul 2019. (özgün adı Atlas der Abgelegenen Inseln, 2009)

 

Gerçek ama çoğu zaman inanması güç, kimileri sarsıcı, ürkütücü, başkaları şaşırtıcı öykülerle örülü bu kitapta Judith Schalansky, okuru, yeryüzünün  uzak adalarında sanal bir yolculuğa çıkarıyor. 

Birkaçı dışında, çoğunlukla yaşaması güç, kimileri insan barındırmaz, bazılarıysa cennetimsi  toprak parçaları. Okyanusların uzak yörelerinde, dönencelerde ya da kutup altı sularda, uçsal iklimlerde, yerel halklar, kazazedeler, kâşifler, bilginler, görevliler, serüvenciler, denizciler ve gemilerin anlatıldığı bu eser, yeryüzü coğrafyasının görkemini ve şiirini duyuruyor. Her bir ada için yazarın hazırladığı büyük ölçekli haritalar, sanal yolculuğa bir tür somutluk kazandırıyor. 

Çevirmenin, değişik bir edebi girişimin sonucu bu kitapla ilgili incelemesi için bkn: bu web sitesinde “kitap incelemeleri” sekmesinde Düşseverin Coğrafya Defteri ya da Keyfî ve Büyüleyici Bir Atlas başlıklı yazı.